ပီမိုးႏွင္း၏ အေတြးအျမင္

´´ဆရာမျပ နည္းမက်``  ဟူေသာစကားသည္ ယခုေခတ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ စကားမဟုတ္၊ စာေပ က်မ္းဂန္နည္းပါးလွေသာ ေရွးေခတ္မ်ားႏွင့္သာ ဆိုင္ေလသည္၊ သာမန္မွ်ေသာသူသည္ မိမိ၀ါသနာပါေသာ ပညာ အလုပ္တခုခု၌ စိတ္ကို အျမဲထားေနက လြယ္ကူစြာ လမ္းပြင့္ႏိုင္ေလသည္။

ပီမိုးႏွင္း

0 comments:

Post a Comment