ေဟာတိန္း၏ အေတြးအျမင္

ရုိးသားေျဖာင့္မတ္သူသည္ ခ်စ္သူခင္သူႏွင့္ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားလွ်က္ ၾကီးပြားတတ္ေလသည္ ၊ မရုိးသားသူတို႔မွာ ပညာတတ္ေလေလ အက်ိဳးယုတ္ေလေလသာ ျဖစ္ၾက၏။

ေဟာတိန္း

0 comments:

Post a Comment