မင္းေဆြ၏ အေတြးအျမင္

နဲနဲ ခ်စ္ရင္ နဲနဲ ပူပံတယ္ မ်ားမ်ား ခ်စ္ရင္ မ်ားမ်ား ပူပံတယ္ ဆိုတဲ့့ စိတ္မ်ိဳးနဲ႔ ေျပာဆို ဆံုးမတာကို သ၀င္ေၾကာင္တယ္လို႔ ထင္တတ္တာဟာ မိန္းမေတြရဲ႔ ေသရာပါ အမွားၾကီး တခုဘဲ ။

မင္းေဆြ

0 comments:

Post a Comment