ကူပါ၏ အေတြးအျမင္

ပညာတတ္သူတို႔သည္ ငါတတ္သည္ ထင္မွတ္၍ ေထာင္လႊားၾက၏ ၊ ပညာရွိသည္ကား ငါတတ္စရာေတြ မ်ားလွခ်ည္လားဟု ဆင္ျခင္ကာ ႏွိမ္ခ်၏ ။

ကူပါ

0 comments:

Post a Comment